Eseti szolgáltatások

Míg a mindennapi feladatok esetén hibaelhárítási és rendszeres szolgáltatásainkat ajánljuk, úgy előre nem látható, kisebb-nagyobb feladatok megoldásához eseti szolgáltatás kötését javasoljuk. A hálózatüzemeltetés során felmerülhetnek olyan feladatok, melyek a közös projekt kezdetén nem pontosan meghatározhatóak, így ezen szolgáltatást egyedi igények alapján, előre vállalt reakcióidő szerint teljesítjük. Assistance szolgáltatásra szerződött partnereinknek kedvezményt biztosítunk projekt-jellegű feladataik elvégzésére.

A szolgáltatás előnyei az Ön számára:
Kedvezményes eljárás partnereink részére
Hosszú időszakokra vetített elszámolás
Kiszámítható mértékű kötelezettségvállalás: meghatározott projektre szerződés
A szolgáltatás teljesítését vállalt reakcióidőn belül megkezdjük
Az előfizetésben rögzített mérnökóra-keret görgethető, amennyiben nem kerül felhasználásra
A szolgáltatás elemei
 • Üzemeltetés, konfigurációs változások
  Az üzemeltetés minden a napi üzemelés során előforduló változtatást tartalmazza: hálózati eszközök és szerverek konfigurációjának módosítását távoli hozzáférésen keresztül. A változtatási igények fontosságuk alapján két csoportba sorolhatóak: kiemelt és normál. A vállalt reakcióidők kiemelt változtatás esetében 8 órán belül, míg normál változtatás esetében 3 munkanapon belül határozhatóak meg.
 • Hálózattervezés
  A hálózat bővítésének, új eszközök, technológiák bevezetésének tervezése, valamint bármely, a napi üzemeltetési feladatokon túlmutató hálózati változási igény tervezése – úgymint eszközcsere, upgrade, költözés, stb.
 • Hálózatfelmérés
  A hálózati felmérés történhet helyszíni teljes mértékű, vagy részleges formában. A megállapítások dokumentálásra kerülnek, jellemzően rendszerleírással - eszközök közötti kapcsolatok, interfészek, címzések, routing - topológia rajzzal, illetve fejlesztési javaslatok megfogalmazásával együtt.
 • Forgalom és eseményanalízis
  Célja a hálózati kapcsolatok bővítési igényének szükségességének felmérése, a forgalom részletes vizsgálata, a hálózatban előforduló applikációk azonosítása, valamint nem kívánt forgalmak felderítése. Az eseményanalízis hálózati problémák kapcsán az eszközök logjainak elemzése, az események időbeli sorrendjének és egymással való kapcsolatának meghatározása, így a problémák kiváltó okainak (root cause) feltárása, a javítási lehetőségek feltérképezése.
 • Dokumentáció
  A felmerülő igények, megállapítások egységes és részletes dokumentálása a követhetőség érdekében. Minden megkötött szerződést követően első lépésként felmérést végzünk, melyből elkészül egy a hálózaton elérhető és mindig naprakész dokumentáció. Ez tartalmazza a szerződés hatálya alá tartozó eszközök nevét, típusát; a hálózati topológia, eszközök hálózati adatait; és az egyes eszközök távoli hozzáféréséhez szükséges adatokat.